In Amsterdam zijn er al jaren scholen in het voorgezet onderwijs die te weinig capaciteit hebben om alle leerlingen te plaatsen die vanuit de basisschool naar deze scholen willen. Afgelopen jaar werd voor het eerst gebruik gemaakt van het zogenaamde student-proposing Deferred Acceptance algoritme met loting per school om de schaarse plekken onder leerlingen te verdelen. De belangrijkste motivatie voor dit algoritme was dat het relatief weinig leerlingen plaatst op een school die laag op hun voorkeurslijst staat.

 

                                               feweb small   amsterdam school economics small